ثبت رزومه

  • توجه داشته باشید ثبت رزومه توسط کارجو و ارسال آن به کارفرما رایگان می‌باشد و تنها در صورت تمایل به دریافت بسته‌ی مشاوره شغلی مبلغ ۳۰ هزار تومان اخذ می‌شود.
  • بسته مشاوره شغلی برای هر یک از کارجویان شامل دو آزمون شخصیت شناسی و مشاوره شغلی به همراه یک جلسه مشاوره با حضور یک کوچ و یک مشاوره منابع انسانی می‌باشد. 
  • توجه داشته باشید پس از پرداخت هزینه کد رهگیری را در فرم رزومه خود ثبت نمایید.