ثبت تک موقعیت شغلی

ثبت یک فرصت شغلی

هزینه 

دویست و پنجاه هزار تومان

طرح‌های آگهی شغلی

طرح اول

هزینه 

نهصد هزار تومان

طرح دوم

هزینه

 یک میلیون و پانصد هزار تومان

طرح سوم

هزینه

 سه میلیون تومان

طرح ویژه

هزینه 

پنج میلیون تومان

برای دریافت اطلاعات تکمیلی طرح های آگهی شغلی با دفتر کاریابی تماس حاصل نمایید.

پس از پرداخت، کد رهگیری را یادداشت نمایید و هنگام ثبت موقعیت شغلی، وارد نمایید.