ثبت فرصت شغلی

ثبت یک فرصت شغلی

هزینه

  یکصد هزار تومان

ثبت آگهی شغلی

طرح اول

هزینه 

پانصد هزار تومان

طرح دوم

هزینه

 یک میلیون تومان

طرح سوم

هزینه

  یک میلیون و پانصد هزار تومان

طرح ویژه

هزینه 

دو میلیون و پانصد هزار تومان

برای دریافت اطلاعات تکمیلی طرح های آگهی شغلی با دفتر کاریابی تماس حاصل نمایید.

پس از پرداخت، کد رهگیری را یادداشت نمایید و هنگام ثبت موقعیت شغلی، وارد نمایید.